Een jaartaks of instandhoudingstaks is een jaarlijks verschuldigde vergoeding voor het in stand houden van een verleend octrooi in een welbepaalde staat. Voor meer informatie, contacteer ons.