Het is niet nodig in een vroege fase in alle landen tegelijk een octrooi aan te vragen via de prioriteitsregeling. Door het indienen van uw eerste aanvraag is de mogelijkheid om de uitvinding ‘wereldwijd' te octrooieren voor één jaar gevrijwaard. Gedurende het prioriteitsjaar kan men onderzoeken wat de economische waarde van de uitvinding is; in welke landen het zinvol is een octrooi of patent aan te vragen; en of de uitvinding nieuw en inventief is.

Gerelateerde artikelen:Ik heb een patent voor mijn uitvinding in het land A. Kan ik nu een octrooi verkrijgen in land B door middel van een prioriteit ? ; Wat is de prioriteit of voorrang van een patent?

Contacteer ons indien u een vraag heeft.

Terug naar overzicht