Een mooie of gedurfde vormgeving vraagt inspanningen en investeringen op financieel vlak, in ontwikkeling en in creativiteit. Een modelregistratie beschermt de vormgeving en 3D-uiterlijk van uw product voor een bepaalde tijd en een bepaalde regio. Onze modelgemachtigden begeleiden u graag in het registratieproces.

 

Wat is een model?

Via een model kan u het uiterlijk of de vormgeving van een voortbrengsel, artikel, product, concept,... of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft beschermen met Intellectuele Eigendom.

Onder het uiterlijk of de vormgeving wordt verstaan: de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van een voortbrengsel zelf of de versiering ervan. Zo kan men ook tekeningen beschermen als model.  Als een vormgeving naast een esthetisch ook een technisch effect heeft of een uitvinding is, moet ze beschermd worden als model én ook als octrooi.

 

Wat zijn de mogelijke wegen van modelbescherming?

Om enkel- of meervoudige modelbescherming te verkrijgen, is het mogelijk om een Benelux-, Europees of internationaal modeldepot in te dienen. Tevens kan ook via nationale officiële bureaus voor andere landen model bescherming worden gevraagd.

 

Wat is het belang van een modellengemachtigde?

Een modellen gemachtigde vormt de schakel tussen de ontwerper en de officiële bureaus waar een model kan geregistreerd worden en zorgt ervoor dat uw model optimaal beschermd wordt. Hij volgt het verdere verloop op en verwittigt u tijdig van de te betalen hernieuwingstaks. Hij kan u tevens bijstaan bij eventuele betwisting en/of namaak van uw vorm of model.

 

Raadpleeg onze brochure Modellen of neem contact op met ons voor meer informatie.

 

Wat kan als model geregistreerd worden?
Wat wordt bedoeld met modelrechten en octrooirechten?
Wat is de levensduur van een model?
Hoe kan Bureau M.F.J. Bockstael u helpen bij een inbreuk?
Wat als mijn geregistreerd model gebruikt wordt door derden?

 

Lees verder over andere intellectuele eigendom in I-Depot.

 

5 extra jaren beschermingsduur

De maximale beschermingsduur van een octrooi is 20 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen omdat de ontwikkelingsfase ervan dikwijls zo lang duurt, dat de resterende periode voor het terugverdienen van de ontwikkeling te kort is en het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen ontmoedigt.

Voor een geneesmiddel dat door een basisoctrooi beschermd wordt, is het daarom mogelijk een verlenging van de beschermingsduur met maximaal 5 extra jaren aan te vragen, waarvoor een aanvullend beschermingscertificaat of ABC verleend kan worden. Het ABC legt de verleende verlenging van de beschermingsduur vast.

 

6 maanden extra via pediatrische verlenging

Nadat de beschermingsduur van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen afgelopen is, kan de beschermingsduur nog met 6 maanden verlengd worden indien een pediatrische verlenging wordt aangevraagd.

Deze pediatrische verlenging beoogt het toegankelijk maken van het betreffende geneesmiddel voor kinderen door het stimuleren van verder onderzoek naar toepassing ervan bij kinderen.

 

Voorwaarden pediatrische verlenging

Een pediatrische verlenging van een ABC kan verleend worden na voorlegging van :

-  een voltooid goedgekeurd pediatrisch plan voor het geneesmiddel;

-  een afschrift van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van het geneesmiddel, goedgekeurd voor pediatrisch gebruik.

 

Lees verder over andere intellectuele eigendom in Merken of neem contact op met ons voor meer informatie.

 

Een sterk merk zorgt ervoor dat uw producten of diensten makkelijk onderscheiden worden van die van uw concurrenten. Een merkregistratie is daarom nuttig bij het bepalen van uw commerciële strategie. Onze merkgemachtigden begeleiden u graag in dit proces.

 

Wat is een merk?

Een merk is een teken dat dient om de producten en/of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van de concurrenten. Het kan bestaan uit een woord, een figuratief element of een combinatie van beide. Ook kleuren, vormen, klanken (vb. reclame tunes), e.d. kunnen als merk fungeren. De keuze van een merk is een belangrijke stap in de commerciële strategie van een onderneming. Merken bepalen immers in grote mate het succes van haar producten en/of diensten en de bekendheid van de handelsnaam.

 

Merkenstrategie

Een merkregistratie geeft een exclusief recht en laat toe om de investeringen en inspanningen inzake naam- en logo-ontwikkeling, marketing en house styling veilig te stellen tegenover inbreuken door derden. Een degelijk merkenbeleid is daarom onontbeerlijk en als merkenbureau werken wij dit graag voor u uit, rekening houdende met uw huidige prioriteiten en marketingstrategie, alsook met uw toekomstvisie.

 

Waarom merkengemachtigde?

Onze ervaren merkengemachtigden begeleiden u stap per stap zowel in binnen- als buitenland. Zij kunnen u waardevol advies geven bij opzoekingen, bescherming, registratie en verdediging van uw merken.

 

Meer informatie hierover kan u terugvinden in onze brochure Merken of neem contact op met ons.

 

Wat zijn de vereisten van een merkregistratie en bescherming?
Wat is het nut van een merkbescherming bij een merkenbureau?
Wat zijn de kosten van een merkregistratie?
Hoe kan Bureau M.F.J. Bockstael u helpen bij een inbreuk?
Hoe lang is een merkinschrijving geldig?

 

Lees verder over andere intellectuele eigendom in Modellen.