Een mooie of gedurfde vormgeving vraagt inspanningen en investeringen op financieel vlak, in ontwikkeling en in creativiteit. Een modelregistratie beschermt de vormgeving en het 3D-uiterlijk van uw product voor een bepaalde tijd en een bepaalde regio. Onze modelgemachtigden begeleiden u graag in het registratieproces.

 

Wat is een model?

Via een model kan u het uiterlijk of de vormgeving van een voortbrengsel, artikel, product, concept,... of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft beschermen met Intellectuele Eigendom.

Onder het uiterlijk of de vormgeving wordt verstaan: de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van een voortbrengsel zelf of de versiering ervan. Zo kan men ook tekeningen beschermen als model.  Als een vormgeving naast een esthetisch ook een technisch effect heeft of een uitvinding is, moet ze beschermd worden als model én ook als octrooi.

 

Wat zijn de mogelijke wegen van modelbescherming?

Om enkel- of meervoudige modelbescherming te verkrijgen, is het mogelijk om een Benelux-, Europees of internationaal modeldepot in te dienen. Tevens kan ook via nationale officiële bureaus voor andere landen modelbescherming worden gevraagd.

 

Wat is het belang van een modelgemachtigde?

Een model gemachtigde vormt de schakel tussen de ontwerper en de officiële bureaus waar een model kan geregistreerd worden en zorgt ervoor dat uw model optimaal beschermd wordt. Hij volgt het verdere verloop op en verwittigt u tijdig van de te betalen hernieuwingstaks. Hij kan u tevens bijstaan bij eventuele betwisting en/of namaak van uw vorm of model.

 

Raadpleeg onze brochure Modellen of neem contact op met ons voor meer informatie.

 

Wat kan als model geregistreerd worden?
Wat wordt bedoeld met modelrechten en octrooirechten?
Wat is de levensduur van een model?
Hoe kan Bureau M.F.J. Bockstael u helpen bij een inbreuk?
Wat als mijn geregistreerd model gebruikt wordt door derden?

 

Lees verder over andere intellectuele eigendom in I-Depot.