Een innovatie of uitvinding wordt beschermd tegen namaak door een octrooi op voorwaarde dat de innovatie nieuw en inventief is. Met een octrooiregistratie verkrijgt u Intellectuele Eigendomsrechten. Onze octrooigemachtigden beschrijven en verdedigen uw innovatie in een octrooiaanvraag en volgen de verleningsprocedure op. Meestal beginnen wij met een Belgische octrooiaanvraag.

 

Rechten met een octrooi - Registratie

Een octrooi ('patent' is de meer gekende overkoepelende term) is een uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie dat door de wetgever verleend wordt voor een uitvinding. Deze uitvinding is een technische vinding die betrekking kan hebben op zowel een inrichting, als een product, of nog op een werkwijze voor het uitvoeren of realiseren van technische zaken.

 

Wat is het belang van een octrooigemachtigde?

Het opstellen en afhandelen van een octrooiaanvraag vraagt veel tijd en expertise. Een octrooigemachtigde zorgt ervoor dat een uitvinding optimaal beschermd wordt.

De octrooigemachtigde heeft een technische academische opleiding genoten en is de schakel tussen de uitvinder en de officiële instanties. Hij zorgt voor het opstellen van het ontwerp van octrooiaanvraag, geeft advies tijdens de verleningsprocedure, bij mogelijke namaak, bij het overdragen van uw rechten, bij het opstellen van licentiecontracten, enzovoort.

 

Verleningsprocedure van een octrooi

De verleningsprocedure van een octrooi of patent begint met de aanvraag en loopt tot de uiteindelijke verlening. Een octrooi kan worden verleend wanneer tijdig een aanvraag is ingediend. Dat is wanneer de uitvinding niet op één of andere wijze bekend gemaakt is.

Een voorbeeld van een octrooiverleningsprocedure waarbij wordt onderzocht of de uitvinding aan alle eisen van nieuwheid en inventiviteit voldoet is de Europese verleningsprocedure. Via deze procedure is het mogelijk een Belgisch of Nederlands octrooi te bekomen met een nieuwheidsonderzoek.

De stand van de techniek en een schriftelijke opinie worden in een nieuwheidsrapport vermeld. Nadien wordt door een schriftelijke procedure tussen de onderzoeker en de aanvrager of vertegenwoordiger het octrooi wel of niet toegekend.  Er bestaat evenwel de mogelijkheid om de onderzoeker te benaderen voor een mondeling onderhoud over de zaak.

Nadat de verlenende officiële instantie van mening is dat het octrooi of patent kan worden toegekend, volgt de octrooiverlening. De erkende tekst van de aanvraag wordt gepubliceerd en vervolgens kunnen derden gedurende een bepaalde tijd oppositie aantekenen.

 

Nadere toelichting belangrijkste procedures:

         Belgische procedure octrooiregistratie

         Europese procedure octrooiregistratie

         Internationale procedure octrooiregistratie

 

Waarom eerst een Belgische octrooiaanvraag?

Bij het aanvragen van een Belgisch octrooi dient een verplichte onderzoekstaks betaald te worden. Bijgevolg krijgt u een idee van wat er wereldwijd op de markt is en daarnaast wordt een schriftelijke opinie uitgebracht door de Europese onderzoeker. Deze opinie laat u toe om een octrooiaanvraag eventueel te verbeteren en op die manier bij uitbreiding van uw rechten reeds met een sterkere aanvraag te starten in het buitenland, waar de onderzoeken tevens qua techniciteit zullen uitgevoerd worden. De octrooigemachtigde zal u hierin ook adviseren.

Een bijkomend voordeel is dat een Belgisch octrooi ook een fiscaal voordeel kan opleveren. De octrooiaftrek of innovatieaftrek bedraagt een aanzienlijk percentage van de door de vennootschap verworven inkomsten. Voor meer info kan u onze brochure over fiscaliteit raadplegen.

 

Meer informatie hierover kan u terugvinden in onze brochure Octrooien, of neem contact op met ons.

 

Wat is de kost van een octrooi of patent?
Vereiste van octrooieerbaarheid: Wanneer is een uitvinding nieuw?
Vereiste van octrooieerbaarheid: Wanneer is een uitvinding inventief?
Wat zijn de voordelen van een Belgisch octrooi?
Hoe kan Bureau M.F.J. Bockstael u helpen?

 

 

 

 

 

Lees verder over andere intellectuele eigendom in ABC.