innovatie in België

 

Uit recente cijfers volgt dat Vlaanderen 6,7 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling investeerde in 2016. Dat is een recordbedrag! Het expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap (ECOOM) meldt dit nieuws.

 

Deze Vlaamse investeringen waren goed voor 2,7% van het bruto binnenlands product. Het Europese gemiddelde ligt hier op 1,94%. Vlaanderen deed het dus een stuk beter. Zowel de Vlaamse regering als andere Europese lidstaten hebben als doel om tegen 2020 3% van hun bruto binnenlands product te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

 

Wat erg opvalt is dat 69% van de totale onderzoek- en ontwikkelingsuitgaven in 2016 in Vlaanderen gerealiseerd werden door bedrijven en ondernemers. Op de tweede plaats stonden universiteiten en hogescholen met 19%. Overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling kwam dan weer op de derde plaats, die met 800 miljoen euro goed was voor 0,84% van het bruto binnenlands product. Dit laatste is op zich ook een record. De Vlaamse regering wil deze budgetten nog verder optrekken in de komende jaren.

 

Een positief resultaat van dat alles is dat het aantal jobs in onderzoek en ontwikkeling de laatste 10 jaar gestegen is. Dit doet zich voor zowel in de privé- als in de publieke sector in Vlaanderen. In 2006 oefenden 36.000 mensen een onderzoeksgerelateerde job uit, terwijl dit getal in 2016 was gestegen naar 50.000. Dit getal zal de komende jaren blijven stijgen.

 

Tegelijkertijd stijgt de vraag naar degelijke bescherming van Vlaamse innovaties. Innovatoren wensen bescherming van hun nieuwigheden en hun intellectuele eigendom, onder andere door patenten, octrooien, merken of modellen.  Indien u advies wenst inzake deze bescherming of meer informatie wilt over de innovatiebescherming, contacteer ons.

 

Bron: ECOOM, vlaio.be