Het Verenigd Koninkrijk heeft de overeenkomst met betrekking tot de Eenheidsoctrooirechtbank (Unified patent court - UPC) geratificeerd ondanks de Brexit. Dit brengt nu het totale aantal ratificaties op zestien.

 

octrooi unitair patent UK

waardevolle merken

Acht van de tien meest waardevolle merken ter wereld komen uit de technologiewereld.

Jaarlijks worden de Design Europa Awards (DEA) georganiseerd door het Officieel Europees Intellectuele Eigendom Bureau.

De DEA worden verkozen om een geregistreerd design of gemeenschapsmodel onder de aandacht te brengen. De modelregistraties worden hierdoor gestimuleerd en zo beter beschermd.

Zoals u weet moeten modellen nieuw zijn en over een eigen karakter beschikken.