merkregistratie

Naast de merkregistratie van uw Benelux, Europees of internationaal merk door een merkenbureau zoals Bureau M.F.J. Bockstael, is het ook belangrijk om even stil te staan en volgende tips aandachtig te lezen:

geregistreerd benelux merk

Het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE) regelt op uniforme wijze de wetgeving omtrent merken en modellen op het grondgebied België, Nederland en Luxemburg. In dit artikel stellen wij een kleine samenvatting voor van enkele belangrijke wijzigingen aan dit verdrag voor Benelux merken. De nieuwe wetgeving handelt o. a. over de bevoegdheid van het centrale gerechtshof, de nietigverklaring en de mogelijkheid om oppositie aantekenen door merkhouder.

De Europese Unie heeft éénzijdig een ontwerpovereenkomst opgesteld om de Brexit tot een goed eind te brengen. Van groot belang voor leden van de intellectuele eigendomsgemeenschap is dat de ontwerpovereenkomst een afzonderlijke hoofdstuk heeft inzake intellectuele eigendom. Kort samengevat wordt daarin bepaald dat houders van een Europees gemeenschapsmerk, een ingeschreven gemeenschapsmodel of een communautair kwekersrecht dat is geregistreerd of toegekend vóór het einde van de overgangsperiode, zonder enig nieuw onderzoek, houders worden van een vergelijkbaar geregistreerd en afdwingbaar intellectuele eigendomsrecht in het Verenigd Koninkrijk.

 preview