Centraal in de fiscale gunstmaatregelen (wet van 9/02/2017) voor octrooien staat dat de overheid een aantrekkelijk klimaat wil creƫren voor onderzoek en ontwikkeling (de Innovatie Aftrek). Deze wetgeving rond de Innovatie Aftrek vloeit voort uit de OESO Beps-regeling van 2015 (Modified Nexus approach).

Daarnaast is de regeling inzake octrooiaftrek van 2007 afgeschaft ten voordele van de Innovatie Aftrek.

Voor octrooien aangevraagd voor 1 juli 2016 is er in de wet een overgangsperiode voorzien tot 1 juli 2021.